▪ Projektowanie w kamieniu

projektowanie_w_kamieniu.jpg

PROJEKTOWANIE W KAMIENIU to projekt edukacyjny branży kamieniarskiej, którego organizatorem jest Magazyn Nowy Kamieniarz. Adresowany jest do studentów szkół artystycznych i politechnik. Wśród uczelni objętych programem są m.in.: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, School of Form, Uniwersytet Technologiczny w Poznaniu.

Celem projektu jest przygotowanie do pracy z kamieniem  i opracowanie projektów, które zostaną wprowadzone na rynek. Składa się on z kilku etapów. W pierwszym podczas serii wykładów na wybranych uczelniach studenci zostaną wyposażenia w wiedzę teoretyczną na temat surowca. W ramach zajęć praktycznych w zakładach i hurtowniach kamieniarskich dowiedzą się więcej o sposobach jego obróbki. Kolejną fazą będzie udział w „Warsztatach Młodego Projektanta” które odbędą się na targach STONE w Poznaniu w środę i czwartek (18 i 19 listopada).Tutaj uczestnicy wysłuchają prelekcji Jarosława Koska, Petera Beckera i inż. Sławomira Mazurka a następnie samodzielnie lub w niewielkich grupach zaprojektują wyroby z kamienia. W zaaranżowanej na stoisku pracowni otrzymają przyrządy do rysowania, kreślenia i tworzenia modeli przestrzennych. W procesie tym będą mogli korzystać z wiedzy technicznej osób zaangażowanych w projekt oraz przedstawicieli firm obecnych na targach. Efekt prac oceni jury, które wybierze najlepsze z nich. Pod uwagę będą brane (w kolejności): innowacyjność projektu, możliwość masowej produkcji (jak najmniejszy udział obróbki ręcznej lub jej kompletne wyeliminowanie), konkurencyjność, uzasadnienie dla wykorzystania kamienia, design. Zwycięskie koncepcje zostaną skierowane do przygotowania projektów wykonawczych, na podstawie których wybrane firmy kamieniarskie z Polski wykonają prototypy. Wystawa prac i wybór laureatów obędzie się podczas targów Arena Design w dniach 8-11 marca 2016 roku.

Fazy projektu „PROJEKTOWANIE W KAMIENIU”

  • wprowadzenie w projekt/konkurs – sale wykładowe wytypowanych uczelni
  • zapoznanie z materiałem i jego obróbka – wizyty w zakładach i hurtowniach kamieniarskich
  • Warsztaty Młodego Projektanta (targi STONE): cześć wykładowa 18-19 listopada, część projektowa 20-21 listopada
  • przygotowanie projektów i produkcja prototypów
  • wystawa prac podczas targów Arena Design
[ Wstecz ]